Politica de Confidentialitate

Protecția datelor cu caracter personal

Site-ul www.dianecrafts.ro este proprietatea S.C. CraftCube S.R.L., inregistrata in Bucureşti, Bld. Ceahlaul nr. 17, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/4685/2020, CUI 42467134.

S.C. CraftCube S.R.L. garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite. Aceste informatii vor putea fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea si livrarea comenzilor, diverse oferte speciale, promotii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: nume, prenume, adresa de facturare/livrare, număr de telefon, e-mail.

S.C. CraftCube S.R.L. se obliga ca datele personale sa nu fie transmise catre terti. Datele personale vor putea fi insa transmise procesatorului de plati si autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.

Unde va puteti adresa pentru exercitarea drepturilor legale și a altor drepturi conferite de lege?

Drepturile conferite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal sunt:
• Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale;
• Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
• Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege
• Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
• Dreptul de a depune plângere – puteți depune o plângere în ce privește modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obtine intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email: contact@dianecrafts.ro